Newsletter Sign Up

Miljø

Hotel Ullensvang har vært sertifisert med miljømerket Miljøfyrtårn siden 2012. Miljøfyrtårn gir et pålitelig miljøbilde for de som ønsker miljøansvar utover det myndighetene krever. Både ledelsen og de ansatte er engasjerte og tar ansvar i vår daglige drift.

Miljømessig - bevaring av natur, kultur og miljø

Hotellets miljøstrategi er å identifisere muligheter for å iverksette tiltak, slik at vi kan drive på en mest mulig miljøvennlig måte. Dette for å sikre at våre gjester, ansatte og lokalsamfunnet kan glede seg over de flotte omgivelsene hotellet ligger i.

Vi er stolte over at vi allerede tidlig på 1980-tallet hadde et miljøvennlig viftekonvektor-system der vi bruker «Sørfjorden» til å varme opp hotellet om høsten, vinteren og våren. Vi bruker også samme prinsipp for å kjøle ned hotellet om sommeren. Viftekonvektor er basert på en viftefunksjon og kan ikke sammenlignes med klimaanlegg. Alle rom er utstyrt med en hovedbryter som styrer lyset i rommet. I nyere tid har hotellet byttet ut hundrevis av spotlys til et miljøvennlig LED-lys. Hotellet har også endret alle balkongdører og vindusrammer, noe som har resultert i en forbedret "U-faktor" (isolasjonsmåling). For å sikre at hotellet bruker mindre energi, samles varmen fra kjøle-/fryseelementene og motorene opp og brukes til å varme opp vannet til hotellet. Ekstra vann fra disse elementene brukes også for å holde uteområdene snø- og isfrie om vinteren.

Hotel Ullensvang har, slik som nabobøndene, vann fra en lokal vannkilde 900 moh. bak bygda Lofthus. Det er rent og lokalt hentet vann. Ullensvang buffet er velkjent og populær blant norske og internasjonale gjester, i tillegg til at vi har som mål å redusere så mye svinn som mulig. Etter introduksjonen av vår egen komposter har vi klart å redusere matsvinnet med 76 %. Matavfallet tørkes og all fuktigheten fjernes- Konsistensen ligner mye på kaffegrut og kan brukes som et ekstra tilskudd i jord. Hotellets mål er å redusere matsvinnet enda mer i fremtiden. Statistikk med hensyn til avfall beregnes daglig og hvis det er svingninger, vil de bli analysert og tiltak iverksettes. Vi oppfordrer også våre gjester til å være med på å vise miljøbevissthet ved å spise alt på tallerkenen. Frukt-landsbyen Lofthus har mange lokale spesialiteter å tilby i sommermånedene og vi streber etter å tilby så mange lokale råvarer vi kan innenfor rimelighetens grenser. Det kjøpes inn mer økologiske produkter for å støtte opp om landbruket som tar et miljøstandpunkt. Vi stiller krav til leverandørene våre om å bruke miljøvennlig emballasje. Resirkulering skjer i henhold til høy standard.

Hotelldrift krever effektiv og presis rengjøring. Samtidig er det mulig å bruke mindre desinfeksjonsmidler og bruke vanntilsatt elektrolytt for +/- ioner for å tiltrekke seg bakterier. Hotellet produserer mye skittentøy. Vi ber derfor gjestene våre om hjelp til å redusere volumet og bidra til å spare miljøet. Gjestene våre oppfordres til å bruke håndklærne sine flere ganger. Det er heller ingen håndklær i badeområdet. Gjester må spørre i resepsjonen for å få flere håndklær. Små tiltak kan utgjøre en stor forskjell. Leverandører av rengjøring benytter seg av produkter som tilfredsstiller kravene til Svanemerket for å minimere utslipp av såpe og kjemikalier.

Hotel Ullensvang har et aktivt arbeidsmiljøutvalg med aktivt fokus på forslag og tiltak for å sikre en mer miljøvennlig drift.

Bevaring av kulturhistorie - Som et historisk hotell er vi svært engasjert i å sørge for at gjestene våre er oppmerksomme på tilgjengelige opplevelser for å opprettholde våre verdier i våre nasjonale tradisjoner og kultur. Dette gjøres gjennom kunst og aktiviteter, med fokus på vår lokale identitet, lokal mat og drikke, men også ved å formidle lokale attraksjoner og livsstil, for eksempel sankthansfeiringen som finner sted i hotellets hage hvert år. Alle hotellene i «De Historiske»-gruppen administrerer kulturhistorien gratis på vegne av fellesskapet.

Bevaring av naturhistorie - Som en viktig hjørnesteinsbedrift tar vi samfunnsengasjement på alvor og hotellet bidrar både til lokalsamfunnet og destinasjonsutvikling. Hotel Ullensvang har med lokale samarbeidspartnere tilrettelagt nærområdet, i form av stier som kan brukes til spennende naturopplevelser. Det er viktig å opprettholde kulturlandskapet, slik at også nye generasjoner kan finne inspirasjon og glede i det naturen har gitt oss.

Sosialt - styrking av sosiale verdier

Som hjørnesteinsbedrift i en liten kommune er vi forpliktet til å støtte lokale tiltak og bidra med støtte i form av sponsing i blant annet organisasjoner, idrett og kultur.

Siden 1980-tallet har Hotel Ullensvang vært et tariffbundet selskap, som sikrer våre ansatte regulerte arbeidsforhold og vilkår. Vi følger et sterkt arbeidsgiveransvar og streber etter å være en helårs-arbeidsgiver, til tross for de utfordrende vintermånedene.

Et godt sted å bo er et godt sted å besøke! Det avhenger av at lokalsamfunnet kan høste fordeler fra besøkende turisme. Vi jobber tett med lokale leverandører innen mat og drikke, men også innen kultur og opplevelser. Ledelsen er medlemmer i relevante styrer med mål om å utvikle lokalt og regionalt reiseliv, til det beste for lokalsamfunnet.

Økonomisk - Økonomisk levedyktighet

Ledelsen er engasjert i lokale og nasjonale verdidebatter med fokus på bærekraftig og lokal verdiskaping. Vi tenker at lønnsomhet og verdiskaping er langt viktigere enn volum. Det langsiktige perspektivet er også avgjørende for å sikre økonomisk levedyktighet for fremtidige generasjoner.

Eco-Lighthouse Logo