Newsletter Sign Up

bærekraft

For et grønnere, renere og bedre opphold. 

Grønnere

Vi har hold på med bærekraftsarbeid siden 1846

Fra vår spede begynnelse, hvor vi tilbydde overnatting på lokalhøstet sengehalm og serverte kun mat fra lokale gårder, til å være et av de første hotellene i Norge som introduserte et failcoil system for oppvarming og nedkjøling - bærekraft er noe vi alltid har gjort, og alltid skal gjøre.

 

Som gjest hos oss, kan du føle deg trykk på at vi gjør vår del for å produsere mindre avfall, bidra til et lavere økologisk fotavtrykk og fokusere på gjenbruk. 

 

 • Oppvarming og nedkjøling av hotellet gjøres via et fancoil system, som bruker fjordens temperatur til oppvarming eller nedkjøling avhengig av årstid
 • Overskuddsvarme fra kjøl -og fryseaggregat går til å varme opp vann 
 • Strøsand samles opp, renses og gjenbrukes
 • Pågående prosess for å elektrifisere alle motoriserte hageredskap
 • Alle lyskilder byttes til energibesparende LED lys
 • Hotellets vannkilde er lokalisert på Lofthus, som betyr friskt fjellvann rett i kranen
 • Organiske alternativ tilgjengelig på frokostbuffeten
 • Måling og veiing av all matavfall, med dertilhørende tiltak for redusering av svinn og kompostering av resterende avfall til kompostgjødsel for bruk i hagen
 • Ingen unødvendig engangsplast eller engangsprodukt
 • Sortering av papir, plast, glass og metal i tillegg til mat
 • Farlig avfall håndteres i henhold til lovverk og retningslinjer
 • Alle kjemikalier som brukes i det daglige er Svanemerket

For et grønnere opphold

Vårt miljøinitiativ for gjester

Vi skal også sørge for at det er lettere å ta grønnere valg som gjest hos oss. Vi har derfor valgt å lansere for et grønnere opphold. Dette er forskjellige valg som gjester hos oss kan ta for å selv påvirke sitt økologiske fotavtrykk, og bidra til et mer bærekraftig reiseliv. 

 

 • Vi har et busstopp rett utenfor hotellet, med rutetider tilgjengelig i resepsjonen for enkel planlegging
 • Hvis du ikke trenger renhold kan du henge for et grønnere opphold skiltet på døren din
 • Om du ikke trenger nye håndklær kan du la disse henge opp, så lar vi de være
 • Strømmen på rommet kan slås av på en hovedbryter
 • Det oppfordres til å ta med håndklær fra rommet til bassenget istedenfor å ta nye
 • Vi legger til rette for bruk av offentlig transport til attraksjonene i nærheten, med avreise utenfor hotelldøren
 • Vi oppfordrer til å gå til fots, med kajakk eller med el-sykkel når man skal oppleve Lofthus
 • Vi har elbil-lading tilgjengelig (et begrenset antall plasser, lading mot avgift)

Miljøfyrtårn

Sertifisert siden 2012

Hotel Ullensvang mottok sin første miljøfyrtårnsertifisering i 2012, og resertifiseres hvert 3 år.

 

Hovedprinsippene i miljøledelsessystemet til Miljøfyrtårn:

 1. Strategisk forankring: bærekraft er del av strategiske beslutninger som tas i forbindelse med mål og resultatoppnåelse
 2. Operativ forankring: miljø og bærekraft er et sentralt verktøy i forretningsutviklingen til hotellet, og er en viktig del av opplæringen til ansatte
 3. Vesentlighet: hotellet skal jobbe kontinuerlig for å redusere negative miljøpåvirkninger, og ikke minst øke de positive miljøpåvirkningene fra drift og verdikjeder gjennom blant annet å finne og identifisere områder hvor forbedringer kan gjøres
 4. Kontinuerlig forbedring: sette ambisiøse mål, identifisere stegene som må til for å nå målene og rapporter resultatene
 5. Transparens og innsyn: pågående tiltak, resultat og planer skal være offentlig tilgjengelig
 6. Prosedyrer og rutiner: miljøhensyn skal alltid være tatt i forbindelse med daglige gjøremål og drift
 7. Samsvar med lover og forskrifter: hotellet opererer til en hver tid i henhold til Norske, så vel som EU/EØS lovverk relatert til bærekraft og miljø

 

Ler mer om stiftelsen Miljøfyrtårn her:

Alle er velkommen

Det sosiale ansvaret

Vi mener at trivsel skaper mer trivsel. De som er på jobb må ha det bra, slik at du som gjest også har det bra. Det å ta sosialt ansvar innebærer mer enn å følge lovgivning og minstekrav, det handler om å skape gode og sikre arbeidsplasser, hvor ingen havner utenfor og hvor vi står sammen som gode kolleger og naboer i et lokalsamfunn som Lofthus.

En stor del av bærekraftsmålene handler om det menneskelige, om trygghet og trivsel, rettigheter og representasjon.  Vi jobber derfor aktivt for å skape et inkluderende, mangfolding og trygt arbeidsmiljø. 

 • Vi har kolleger fra over 18 forskjellige nasjonaliteter og kulturer
 • Vi har en høyere pensjonssparing enn mange andre i bransjen
 • Hotellet er tariffbundet
 • Hotellet er lærebedrift
 • Hotellet er årlig stolt sponsor av det lokale Pride-arrangementet i Ullensvang
 • Hotellet har godt mangfold i alle organisatoriske ledd

APR

Les vår APR rapport her

Åpenhetsloven

Les vår 2022 rapport her